Matalik na kaibigan ng isang babae.....

 naglo-load 

Pumunta si Amber Moore sa bahay ng isang kaibigan para gumamit ng mga libro sa pag-aaral. Na-curious ang ama ng kaibigan niya kung bakit wala siyang sariling librong magagamit. Halika upang malaman na hindi kayang bayaran ni Amber ang mga ito at naghahanap siya ng mas magandang trabaho. May magandang ideya ang papa ng kaibigan niya, kung willing siya, matutulungan siya nito kung tutulungan siya nito. Kung naiintindihan mo ang ibig kong sabihin.

Matalik na kaibigan ng isang babae.....